ໃຜຜິດ..​ໃຜຖືກ..​ເມຍນ້ອຍ+ເມຍໃຫຍ່🙁

ໃຜຜິດ..​ໃຜຖືກ..​ເມຍນ້ອຍ+ເມຍໃຫຍ່🙁

ຫົຼງຮັກຜົວເຂົ້າ ຄັນເວົ້າກະຍານຜົວເຮົາໄດ້ຍີ້ນ😂😂

_

_

ຫລົງຮັກຜົວເຂົາຄັນເວົ້າກະຢ້ານຖືກຕີນ ແລ່ນນຳຂອງນ້ອຍຂອງໃຫຍ່ດີໜັກ ບໍ່ມີໃຜດອກສິສົກທ້ອງນ້ອຍເຈົ້າແລ້ວແບກເຂົ້າຫ້ອງນະນາງເອີຍ

_

ເບິ່ງຄຣິບ!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *