2 ແມ່ຕູ້ດຸໝັ່ນສູ້ຊີວິດ ເລາະເກັບກະຕຸກນ້ຳ ແບກເປ້ໄປຂາຍ

2 ແມ່ຕູ້ດຸໝັ່ນສູ້ຊີວິດ ເລາະເກັບກະຕຸກນ້ຳ ແບກເປ້ໄປຂາຍ2ยาย ขยันสู้ชีวิต

_

ສອງແມ່ຕູ້ສູ່ຊິວິດ ຢູ່ບ້ານໂນນສະອາດ ເຂດດົງໝາກຄາຍ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ທີ່ໜຶ່ງຊື່ ແມ່ຕູ້ແກ້ວ ອາຍຸ 73 ປີ ແລ້ວ ແຕ່ແມ່ຕູ້ດຸໝັ່ນຫຼາຍ ເລາະເກັບກະຕຸກທຸກມື້, ແມ່ຕູ້ເວົ້າວ່າອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ແມ່ຕູ້ບໍ່ເຄີຍເຈັບ ບໍ່ເຄີຍເປັນ ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງໝໍມາກ່ອນ. ແມ່ຕູ້ແກ້ວມີລູກທັງໝົດ 9 ຄົນ, ແມ່ຕູ້ກູບໍ່ແມ່ນຄອບຄົວທຸກຍາກ ແຕ່ຍ້ອນດຸໝັ່ນຊື່ໆ.

ແມ່ຕູ້ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ຖ້າຢູ່ແຕ່ເຮືອນບໍ່ໄປເຮັດວຽກແມ່ນປວດແຂນຂ້າ ສະນັ້ນຈຶ່ງອອກໄປຊອກເກັບກະຕຸກເພື່ອເປັນການອອກກຳລັງກາຍແດ່

ຕາມການສອບຖາມແມ່ນ: ແມ່ຕູ້ມັກອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຖ້າບໍ່ອອກແຮງງານຈະປວດຕົນໂຕ, ລູກຫຼານຫ້າມແຕ່ກໍ່ຍັງໄປ ເພາະໃຈດຸໝັ່ນມັກອອກກຳລັງກາຍ

ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *