Lao News

ນັກຕົ້ມຕຸນຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນໄປແລ້ວບໍ່ສົ່ງເຄື່ອງ

ແບບນີ້ກະມີເນາະນັກຕຸ້ມຕຸ້ນຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນໄປລະສິຝາກເຄື່ອງສຸດທ້າຍບ໋ອກເບີເຮົາຊໍ້າ.

ເຕືອນໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ກຳລັງຈະຊື່ເຄື່ອງອອນລາຍແມ່ນໃຫ້ມີສະຕິ

_ເຫັນເພີ່ນໂພສຂາຍຊີ້ນແຫ້ງ ຂ້ອຍໂອນເງິນໄປສັ່ງຊື້ແລ້ວມັນບໍ່ສົ່ງເຄື່ອງ

_ແລ້ວມັນກໍ່ຍັງບອກເຟສຂ້ອຍໄປ ຕິດຕໍມັນບໍ່ໄດ້

_ ເຟສມັນແມ່ນໂຕນີ່້ ແຕ່ຮູບນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າແແມ່ນຮູບມັນແທ້ບໍ່

_

ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ 2: ໂອນເງິນຊື້ໝາແຕ່ກໍຖືກໂກງເງິນຄືກັນ

_

ຈັງໃດກໍ່ຂໍເຕືອນສະຕິທຸກຄົນບໍ່ຕ້ອງໄປເຊື່ອນຳພວກຂີ້ກາກນີ້ອີກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button