ແຈ້ງການປັນຂື້ນລາຄານ້ຳມັນທຸກປະເພດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປົ້າຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

.ເລື່ອງ: ແຈ້ງຂື້ນລາຄາຂາຍບ່ອບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

– ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 0vສນຊ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2021

– ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2010

.- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ ອານຍ, ລົງວັນທີ 27 ດູລາ 2007,

– ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 18/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2021

– ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ ວອະ/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2022.ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,ແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໋ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:

– ລາຄາໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 3 ເມສາ 2012 ເວລາ 00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,“ ການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍມັນເຊື້ອໄຟກຊະນິດ ຄື: ນ້ຳມັນແມັດ ທັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 1.0 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ ໑ ກີບລົດ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 80 ກີບລົດ,

– ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕັດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄດ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ 9 ກະເພ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2012 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

– ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເກີດໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ້າພາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິິ

– ແຈ້ງການກະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 047/06, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2012

-ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *