ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ14:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 10ພຶດສະພາ 2022

_

_

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *