ແມ່ຕູ້ໄດ້ເສ ຍຊີວິດຫຼັງຈາກການຮັບສັກວັກຊິນ.

ແມ່ຕູ້ໄດ້ເສ ຍຊີວິດຫຼັງຈາກການສັກວັກຊິນ,

ຊື່ແມ່ຕູ້ ບຸນຍັງ,ອາຍຸ 63 ປີ,ບ້ານ ນາຄູນ ມ.ນາຊາຍທອງ ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫຼັງຈາກແມ່ຕູ້ໄດ້ມາຮັບສັກວັກຊິນໃນວັນທີ 07/05/2021 ຢູ່ສູນ ລາວ-ໄອເຕັກ,ແມ່ຕູ້ກໍໄດ້ກັບໄປບ້ານ ຈົນຮອດວັນທີ9/5/2021 ແລ້ວແມ່ຕູ້ກໍຮູ້ສຶກປວດໂຕ,ປວດແຂນ,ຂາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ມີອາການຫັກອອກເລືອດ.

ມາຮອດ17ໂມງ30 ພີ່ນ້ອງຈິ່ງໄດ້ພາແມ່ຕູ້ໄປຮອດໂຮງໝໍນາຊາຍທອງ,ແຕ່ແມ່ຕູ້ມີອາການເສຍສະຕິ ບໍ່ຫາຍໃຈ, ແຕ່ແພດໝໍກໍພະຍາຍາມຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບ ແຕ່ແມ່ຕູ້ບໍ່ຕອບສະໜອງ ແລະ ເສຍຊີວິດໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *