ແຈ້ງການເຖິງຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟທຸກທ່ານ

ແຈ້ງການເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ:

ເນື່ອງຈາກຈະມີການບຳລຸງຮັກສາສ້ອມແປງລົດໄຟທຳມະດາຖ້ຽວ K12/1 ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022,

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຈະມີການຢຸດແລ່ນລົດຊົ່ວຄາວໃນມື້ດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ຂໍ້ມູນມາຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *