Lao News

ປໍ້ານໍ້າມັນໃນ ນຄຈ ຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງໃນອາເມຊອນຈັງໃຫ້ເຕີມນໍ້າມັນໃຫ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາ

#ປະຊາຊົນສ່ອງແສງ #

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ສັງຄົມສ່ອງແສງບັນຫາປໍ້ານໍ້າມັນປໍ້າໜຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕິດປະກາດການຂາຍສິນຄ້າເພື່ອແລກປ່ຽນກັບສິດໃນການໃສ່ນໍ້າມັນ ເຊິ່ງເຂົ້າຂ່າຍສວຍໂອກາດບັງຄັບຂາຍບໍລິການ ໃນຍາມວິກິດ.

ປໍ້ານໍ້າມັນແຖວສີ່ແຍກທາດຫຼວງ ຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງໃນອາເມຊອນຈັງໃຫ້ເຕີມນໍ້າມັນໃຫ້

– ລົດໃຫຍ່ ຕ້ອງຊື້ ຄົບ100 000 ກີບຈັ່ງເຕີມໃຫ້

– ລົດຈັກ ຕ້ອງຊື້ຄົບ 50 000 ກີບ ຈັ່ງເຕີມໃຫ້

ຈາກສະຖານະການທີ່ປໍ້ານ້ຳມັນຫຼາຍໆແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປິດຕົວລົງຊົ່ວຄາວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຍາກລໍາບາກໃນການຊອກຫານ້ຳມັນມາຊົມໃຊ້.

ປະເດັນຂຶ້ນກ່ຽວກັບນ້ຳມັນໃນໄລຍະຫຼາຍມື້ມານີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມື້ນີ້ ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ມີຜູ້ໃຊ້ Facebook ໄດ້ອອກມາໂພສຮູບພາບກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການຕື່ມນ້ຳມັນຂອງ ປ້ໍານ້ຳມັນ ປຕທ ສາຂາ ສີ່ແຍກທາດຫຼວງ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນ ຮ້ານ ອາເມຊອນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ຮູ້ວ່າເລື່ອງນີ້ມີຂໍ້ເທັດຈິງແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນເລື່ອງແທ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າທາງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊີ້ແຈງຕື່ມ.

https://abclaonews.com/d-166/ https://abclaonews.com/d-165/ https://abclaonews.com/b-195/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button