ພົນລະເມືອງດີພົບພະທີ່ຫຼອມດ້ວຍສີເງິນຈຳນວນ 34 ອົງ

#ວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າຂອງສວນຊືີ່ ທ່ານ ເງິນທອງ ສີວິໄລ ຢູ່ບ້ານໂພນງາມ ເມືອງປາກລາຍແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໄດ້ໄປໄຖສວນຂອງຕົນເອງຢູ່ເຂດແກ້ງຕ້ອງລ້ອງນໍ້າພູນພົບພະພຸດພະຮູບຈຳຫຼາຍທີ່ຝັງຢູ່ດິນສວນ.

ຕໍ່ມາໄດ້ມາແຈ້ງຕໍ່ອານາດການປົກຄອງບ້ານໂພນງາມ ໄປກວດກາຕົວຈິງໄດ້ພົບພະທີ່ຫຼອມດ້ວຍສີເງິນຈຳນວນ 34 ອົງ

ແລ້ວເອີ້ນເຊີນມາປະດິດສະຖານໄວ້ຢູ່ທີ່ວັດບ້ານ ໂພນງາມ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອກາບໄຫ້ວບູຊາ ແລະ ແຈ້ງຕໍ່ພາກສ່ວນທາງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາແລະຂຶ້ນບັນຊີເປັນມໍລະດົກຂອງຊາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *