ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍທີ່ເປັນຄົນລາວຄຳົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ເຖິງເວທີຕີມວຍ

ເດືອນພຶດສະພາເປັນເດືອນມໍລະດົກຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະ ຊາວເກາະປາຊີຟິກ…

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫຍ່ຂື້ນ ພາກພູມໃຈຫຼາຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກໃສ່.

ຂ້າພະເຈົ້າພາກພູມໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນອາເມລິກາເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະເຊື້ອສາຍລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສູ້ໃຫ້ເຕັ້ມທີຢູ່ເຖິງເວທີນີ້💯.

ສຸດຍອດໃນເມື່ອເບິ່ງຄືນ ແລະ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າ ພາສາຕົນເອງຄື🇱🇦 “ລາວ” ເຖິງເວທີຕີມວຍ UFC Octagon !!! ເປັນເທືອທຳອີດ ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນເທື່ອສຸດທ້າຍ!!

ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເປັນຄົນທຳອິດ ທີ່ເປັນແສງສະຫວ່າງໃຫ້ຄົນ🇱🇦 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ!!!

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ຄວາມສະມາດຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຢູ່ເຖິງເວທີ​ສະ​ເຫມີ​ ແລະ ​ເພື່ອເປັນການ​ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ສາ​, 🇱🇦 ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ຂອງ​ພວກ​ເເຮົາ ແລະ​ ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ …

ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າທ່ານມາຈາກໃສ: ເຮົາ “ຮັກກັນ, ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ” ຖືວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດແລ້ວ..ຂໍຂອບໃຈ

‘”ອ່ານຕໍ່ພາກພາສາອັງກິດ”ແລ້ວເບິ່ງຄຣິບຢູ່ລຸ່ມສຸດ

May is Asian American and Pacific Islander Heritage Month…

I was raised to be proud of who I am and where I come from…

I’m PROUD to be an Asian American. I will always represent to the fullest 💯.

It’s cool to look back and say I that I spoke “Lao” in the UFC Octagon!!!

The first but definitely not the last!!I will always shine light on my 🇱🇦 people!!!

I will always use my platform to educate the 🌎 about our language, our culture, and our history…

It doesn’t matter where you are from:“Love each other, Respect each other”

#asianamerican #asiansensation #laos #laosnewyear #aapiheritagemonth #represent #ufc #sabaideefest

ເບິ່ງຄຮິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *