ອິນເດຍພົບການຕິດເຊື້ອລາດຳໃນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ອິນເດຍພົບການຕິດເຊື້ອລາດຳໃນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງປິ່ນປົວ ຫລື ຟື້ນຕົວແລ້ວ, ເຕືອນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ພິການ ຫລື ເສຍຊີວິດໄດ້,

ອ່ານຕໍ່ໃນລິ້ງ>>>https://www.laophattananews.com/archives/1077

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *