ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022 ບັນຍາກາດ ລໍຖ້າຄິວຕື່ມນໍ້າມັນລົດ

ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022 ບັນຍາກາດ ລໍຖ້າຄິວຕື່ມນໍ້າມັນລົດ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ….Cr:ຜະລິດຕະພັນລາວ

_

ນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຜູ້ນຳ ສ ປປລາວ ທ່ານໜຶ່ງ … ເປັນຄະນະຜູ້ຊ່ວຍວຽກນາຍົກ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກນ້ຳມັນຂາດແຄ້ນ ໄດ້ຊິແຈ້ງວ່າ:

_

ເລື່ອງນໍ້າມັນຂາດແຄ້ນ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດ ເຮົາຄິດໄປເອງວ່າ ນໍ້າມັນຂາດ, ເງີນຕາຂາດແຄ້ນ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດເຮົາຄິດໄປເອງ ທຸກຢ່າງເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດເຮົາຄິດໄປເອງ ຢ່າແຕກຕື່ນ 🤣🤣🤣 ຂ້ານ້ອຍຂໍຢາດົມແດ່ຫນ້າສາວເອີຍ!

ຟັງເບິ່ງຄຣິບ ຂອງທ່ານ … ເປັນຄະນະຜູ້ຊ່ວຍວຽກນາຍົກ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *