ເຖິງຮ່າງກາຍຈະພິການ ແຕ່ຫົວໃຈຍັງເຕັ້ນປົກກະຕິ

ເຖິງຮ່າງກາຍຈະພິການ ແຕ່ຫົວໃຈຍັງເຕັ້ນປົກກະຕິ

_

ຄົນເຮົາເກີດມາ ບໍ່ມີໃຜຢາກພິການ ເຮົາເລືອກບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ໃນເມື່ອມັນເກີດຂື້ນແລ້ວ ຕ້ອງສູ້ ອົດທົນ ແລະຝັນຝ່າອຸປະສັກທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃຫ້ໄດ້້

ທຸກຄົນສຸດຍອດຫລາຍວິນຂໍເປັນໜຶ່ງກຳລັງໝາກຫົວໃຈ ໃຫ້ທຸກຄົນເດີ້ 💪🏻😊❤️

_

_

#ສູນພິການແມ່ຍິງລາວ

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *