Lao News

ເມືອງໄຊເສດຖາ ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນ ຂາຍເກີນລາຄາ.

ເມືອງໄຊເສດຖາ ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນ ຂາຍເກີນລາຄາ.

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ຫ້ອງການອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນ ທີ່ຂາຍເກີນລາຄາ ພ້ອມທັງປັບໃຫມ ແລະ ສັ່ງ ໃກ້ຢຸດຂາຍຊົ່ວຄາວ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຮັບແຈ້ງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ວ່າ ຍັງມີປໍ້ານໍ້າມຫນຈຳນວນຫນຶ່ງ ທີ່ລັກຂາຍນໍ້າມັນເກີນລາຄາ, ພາຍຫລົງໄປກວດສອບ ໄດ້ພົບເຫັນ ການກະທຳຜິດແທ້, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈື່ງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກກັບບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກາຍເກີນລາຄາກວ່າແຈ້ງການ.

ພ້ອມໃດ້ຫນີບກົ່ວໃຫ້ຢຸດຂາຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ປັບໃຫມຕາມລະບຽບການ ປໍ້າລະ 5.000.000 ກີບ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນ ຫນັກກວ່ານີ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button