ເມຍໄປວຽກບອກຜົວວ່າ ເຮັດໂອທີ ສຸດທ້າຍ ຜົວຈັບໄດ້ຢູ່ karaoke ກັບກິກ.

ຈາກເຟສບຸກຊາວຫວຽດນາມຄົນໜຶ່ງໄດ້ໂພສວ່າ:

– ຜົວເລົ່າຄືນ: ມື້ເຊົ້ານີ້ເມຍໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າມື້ນີ້ໄປວຽກຈະມີໂອທີໃຫ້ເຮັດແລ້ວຈະກັບເຮືອນເດີກ,ຕອນແລງຂ້ອຍໄປວຽກກັບມາເຮືອນ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ງກິນຖ້າຮອດ 22 ໂມງເກີດບໍ່ເຫັນເມຍກັບມາ.

ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ກິນເຂົ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍຕຽມໄປນອນ ແຕ່ຂ້ອຍນອນບໍ່ຫລັບ ຂ້ອຍຈຶ່ງໂທຫາເພື່ອນເມຍຫຼາຍຄົນ ເຂົາກໍເວົ້າວ່າເມຍອ້າຍກັບບ້ານແຕ່ຫົວຄຳແລ້ວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍຖາມເພື່ອນເມຍກົງໄປກົງມາ ລາວກະບອກວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນອເຂົາຈະໄປໂຮງຄາລາໂອເຄ ລາວກະບອກສະຖານທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍ

ຕອນນັ້ນປະມານ 1ໂມງ 30 ຂ້ອຍໄປຮອດແລ້ວເຫັນເມຍກັບຜູ້ຊາຍຜູ້ກຳລັງຮ້ອງຄາລາໂອເກ

-ພວກມຶງເຮັດຫຍ້ງຢຸ່ນີ້

-ບັກນີ້ແມ່ນໃຜ

-ພວກມຶງອອກໄປດ່ຽວນີ້

-ມຶງເຮັດໃຫ້ກູແບບນີ້ວ່າ

ເບິ່ງຄຮິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *