ຈາກເຫດການນີ້ເປັນອຸທາຫອນ ດື່ມຢ່າງມີສະຕິ! ໜຸ່ມຈາກໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ລໍາລາ ເຫຼືອພຽງແຊັດສຸດທ້າຍທີ່ແຟນແຊັດຫາ

ເປັນພາບທີ່ໜ້າຫົດຫູ່ ເສົ້າໃຈຫລາຍ … ນີ້ຄືພາບຂອງກະເປົາ ແລະ ໂທລະສັບຂອງຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ໂທລະສັບຂອງລາວ

ໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມຈາກແຟນ(ຄົນຮັກ) ທີ່ແຊທເຂົ້າມາຫາລາວທັງທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວ …

ນີ້ຄືສາເຫດທີ່ ແຟນມັກຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປຫລິ້ນ ຫລື ໄປທາງອື່ນ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຝາກໄວ້ເປັນອຸທາຫອນ….

Rip… ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *