ແຈ້ງເຕືອນໄພຮ້າຍ! ເກີດເຫດມີໂຈນປຸ້ນຈິ້ຢູ່ທາງ 450 ປີ, ເຈົ້າຂອງລົດຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຂັບລົດໄປຕຳເສົາໄຟຟ້າ.

ຈາກການໃຫ້ການຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ:

ແຈ້ງເຕືອນມັນເປັນໄພຮ້າຍ ມື້ຄືນວັນທີ10/5/2021, ຫົວໜ້າຄົນຈີນເຮັດທາງລົດໄຟໄດ້ຂັບລົດມາຕາມທາງ 450 ປີ, ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງນອນຢູ່ກາງທາງ, ອີກຜູ້ໜຶ່ງມາເຄາະປະຕູ້ລົດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ,

ແລ້ວລາວກໍລົງລົດມາຊ່ວຍ ແຕ່ວ່າທັນທີນັ້ນຄົນຮ້າຍໄດ້ເອົາປືນຈີ້ໃສ່ລາວ ແລະ ເອົາປືນຝາດຫົວລາວບາດໜຶ່ງພ້ອມ, ແລ້ວຄຸ່ມຕົວລາວໃຫ້ຂັບລົດໄປ, ລາວກະບໍ່ຮູ້ວ່າຊີພາລາວໄປຂ້າບໍ່ ຫຼື ຊີພາລາວໄປໃສ່,

ໃນເວລານັ້ນຄົນຮ້າຍກໍໄດ້ໃສ່ມິດຈີ້ຄໍລາວພ້ອມໃຫ້ລາວຂັບລົດໄປ. ແລ້ວລາວຂັບລົດມາຮອດແຖວມີເຮືອນຄົນນັ້ນ ລາວກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຂັບລົດໄປຕຳເສົາໄຟຟ້າ, ເວລານັ້ນຄົນຮ້າຍກໍອອກຈາກລົດແລ້ວແລ່ນໜີໄປ.

ປະຈຸບັນລາວນອນຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ, ອາການລາວມີແຕ່ເຈັບຫົວບ່ອນຄົນຮ້າຍໄດ້ເອົາປືນຟາດຫັ້ນ ແລະ ບັດເຈັບນ້ອຍໜຶ່ງຢູ່ຄໍເລັກນ້ອຍ.

ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີກຳລັງສອບສວນສຶບສວນເພື່ອຈັບຄົນຮ້າຍມາດຳເນີດຄະດີຕຳກົດໝາຍ, ລາຍລະອຽດແມ່ນຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *