ໃຜທີ່ມັກຊົນງົວຄວາຍແມ່ນເບິ່ງຄຣິບນີ້ກ່ອນ

ໃຜທີ່ມັກຊົນງົວຄວາຍແມ່ນເບິ່ງຄຣິບນີ້ກ່ອນ

_ສັດບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ບໍ່ແມ່ນພີ່ແມ່ນນ້ອງເຮົາ

_ເວລາມັນຢາກທຳຮ້າຍເຮົາແມ່ນ ພິກຕາດ່ຽວ

_ອິຕົນຊາດຜູ້ຖຶກຄວາຍຊົນ

_

_

_

ເບິ່ງຄຣິບແລ້ວ ເອົາໄປຄິດຄືນເບິ່ງຄົນທີ່ມັກຊົນງົວຄວາຍ

ຄຣິບ1:

ຄຣິບ2:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *