ໜ້າຄິດເນາະ “ລາວເຮົາຂາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນແທ້ຢູ່ບໍ? ບາດໄປແລກຕະຫລາດທາງນອກຄືຍັງແລກໄດ້ ?

ຕໍ່ສະພາບການຂອງຄ່າເງິນກີບທີ່ອ່ອນຄ່າ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນມີການເໜັງຕີງ ແທບຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນຕິກໆ ເຊິ່ງກໍມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປັດໃຈ

ແຕ່ຈາກໂພສນີ້ ຈາກ Valy Vsp ໂພສວ່າ

ລາວເຮົາຂາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນແທ້ຢູ່ບໍ? ບາດໄປແລກຕະຫລາດທາງນອກຄືຍັງແລກໄດ້ຢູ່ຕະຫລອດ! ແຕ່ອັດຕາແລກປ່ຽນຜູ້ຂາຍເປັນຜູ້ກຳນົດ!!!!!

ທຸກຄົນຄິດວ່າແນວໃດ

ຈາກ Valy Vsp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *