ດ່ວນທີ່ສຸດ! ປັບຂື້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງຂຶ້ນປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

-ອີງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 103/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 09 ພຶສະພາ 2022.

– ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 474/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010.

-ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 33 ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017.

– ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 631/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2022.

-ອີງຕາມ ທິດຊີ້ນາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂໍແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປ້້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *