Lao News

ແຈ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ປີ 2022

– ອີງຕາມ ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19;

– ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ ສົກຮຽນ 2021-2022 ສະບັບເລກທີ 3384/ສສກ, ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021;

– ອີງຕາມ ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ສົກຮຽນ 2021-2022 ສະບັບເລກທີ 934/ສສກ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021;

– ອີງຕາມການເຫັນດີ ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022 ສະບັບເລກທີ 842/ສມ, ລົງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ2022.

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ກົມສາມັນສຶກສາ ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບວັນເວລາ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022.ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງມາຍັງທ່ານເພື່ອປະຕິບັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການຈັດສູນ ແລະ ຫ້ອງສອບເສັງ

1) ລາຍງານຂໍ້ມູນການສອບເສັງ, ສະຖິຕິນັກສອບເສັງ ແຍກຍິງ-ຊາຍ, ຈຳນວນຫ້ອງສອບ, ສູນສອບເສັງໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາ ກ່ອນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022;

2) ການຈັດຫ້ອງສອບເສັງ ແລະ ບັນຈຸນັກສອບເສັງ/ຫ້ອງ ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ປະມານ 15-20 ຄົນ/ຫ້ອງ;

3) ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຊັ່ນ: ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ວັດແທກອຸນຫະພູມ,ລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ໃສ່ສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ.

2. ການກະກຽມ

1) ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ອະນຸກຳມະການຝ່າຍຕ່າງໆຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ,ປອດໄພ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສອບເສັງ.

ພິເສດໃຫ້ສືບຕໍ່ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອກວດກາ, ຕິດຕາມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການສອບເສັງ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19;

2) ໃຫ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ລະບຽບການສອບເສັງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການ, ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;

3) ໃຫ້ສົ່ງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7, ສະຖິຕິນັກສອບເສັງ ແຍກຍິງ-ຊາຍ,ນັກສອບເສັງສົງ, ນັກສອບເສັງຫ້ອງສອງພາສາລາວ-ຝຼັ່ງ, ຈຳນວນຫ້ອງສອບ, ສູນສອບເສັງ, ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນພາງ ມ.4 ແລະ ມ.7 ພ້ອມທັງໜັງສືສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຕັດສິນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.7 ຂັ້ນແຂວງ ເຖິງກົມສາມັນສຶກສາ ກ່ອນວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2022.

3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອບເສັງ1) ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ:

* ວັນທີ 6-8 ກໍລະກົດ 2022 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມ.4.

_

_

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button