Lao News

ຊົມເຊີຍ! ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ

ຊົມເຊີຍ! ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ🇱🇦 ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນປະລິນຍາເອກ

ດ້ານວິທະຍາສາດການເມືອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເມໂຈ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ປະເທດໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມື້ນີ້ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022…..

Cr: ຜະລິດຕະພັນລາວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button