ສຸດຍອດຜູ້ບ່າວລາວ ນ້ຳມັນຫມົດ ຈູງລົດໃຫ້ຜູ້ສາວຂີ່ກັບບ້ານ

ສຸດຍອດຜູ້ບ່າວລາວ ນ້ຳມັນຫມົດ ຈູງລົດໃຫ້ຜູ້ສາວຂີ່ກັບບ້ານ …. !

_

ຖ້າເຈົ້າບໍລິຫານບໍລິສັດບໍ່ເປັນ ຈົ່ງຮີບພ້າວລ່າອອກໃຫ້ຄົນອື່ນມາເຮັດແທນດ່ວນ, ກ່ອນ ປຊ ຈະຈິບຫາຍຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ !

ເຈົ້າເຂົ້າມາ ບໍ່ເຫັນມີຫຍັງດີຂື້ນເລີຍ ມີແຕ່ພາດິງລົງເຫວທຸກມື້ ມືນຕາເບິ່ງແນ່ ! ເວົ້າມາລະ 0 ເດີ້ !

ເບິ່ງຄຣິບ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *