ດ່ວນ! ໄຫວບໍ່ສາຍແຂງທັງຫຼາຍ ບໍລິສັດເບຍລາວ ປັບຂຶ້ນລາຄາເບຍເປັນ 137.000 ກີບ/ລັງ

ດ່ວນ! ໄຫວບໍ່ສາຍແຂງທັງຫຼາຍ ບໍລິສັດເບຍລາວ ປັບຂຶ້ນລາຄາເບຍເປັນ 137.000 ກີບ/ລັງ

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະປັບຂຶ້ນລາຄາບາງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ, ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະການອ່ອນຄ່າລົງຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປັບເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນສູງຂອງ ບັນດາປັດໃຈການຜະລິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໃນບາງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ ຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລ້ວ.

ການປັບຂຶ້ນລາຄາໃຫມ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມມີຜົນຢ່າງເປັນທາງການນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ທຸກໆ ການສັ່ງຊື້ ຫລື ການອອກບິນສັ່ງຊື້ໃນວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນແມ່ນຈະເປັນລາຄາທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃຫມ່ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *