ຄວາມຮູ້ສືກ ຂອງຄົນໃນຊາດ.

ຄວາມຮູ້ສືກ ຂອງຄົນໃນຊາດ.

ຖ້າໃຜບໍ່ໄດ້ຕົກໃນສະພາບ ແບບປະເທດຢູເຄຣນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະກືນກີນໄປຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈະບໍ່ຮູ້ສືກແບບນັກກີລາຊາວຢູເຄຣນນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກ ຕໍ່ຫນ້າຈໍ ໃນປະຈູບັນນີ້.

ບາງຄົນຢັງເມົາມົວເບີງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຈົນເບີງຂ້າມຄວາມຮູ້ສືກນີ້ໄປ.

ຂໍ້ມູນຈາກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *