Lao News

ຂ່າວດີ ! ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວ ໃຫ້ຢູ່ຟຣີ 2 ເດືອນ.. ຊ່ວງນ້ຳມັນແພງ

👏 ຂ່າວດີ ! ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວ C&K ໃຈດີ ໃຫ້ຢູ່ຫ້ອງພັກ ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ ໃນໄລຍະ ວິກິດເສດຖະກິດ ຈໍານວນ 7 ຫ້ອງ ຢູ່ຟຣີ ຫ້ອງລະ 2 ເດືອນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຊົ່າ.

ເງື່ອນໄຂ : ສະເພາະຄົນທີ່ກໍາລັງປະສົບວິກິດ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສູ້ຊິວິດ ໃນໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ, ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ.

ສະຖານທີ່ ບ້ານຊຽງດາ ໃກ້ ໂຮງຮຽນແພດສາດຫລັງໃຫມ່, ເປັນຫ້ອງແຖວ ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງແລ້ວ ໃຫມ່ໆ. ສອບຖາມໂທ : 22234555 , 22213834

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button