Lao News

ຟຣັ່ງຕິດຢູ່ລາວດົນຈົນໝົດເນື້ອໝົດຕົວບໍ່ມີເງິນກັບບ້ານບໍ່ມີເງິນກິນເຂົ້າ ເລີຍມານັ່ງຂໍເງິນຢູ່ແຄມຂອງ

ຟຣັ່ງຕິດຢູ່ລາວດົນຈົນໝົດເນື້ອໝົດຕົວບໍ່ມີເງິນກັບບ້ານບໍ່ມີເງິນກິນເຂົ້າ ເລີຍມານັ່ງຂໍເງິນຢູ່ແຄມຂອງສວນເຈົ້າອານຸວົງເພື່ອໄວ້ຊື້ອາຫານປະທັງຊີວິດ

ຖ້າໃຜໄປແຄມຂອງແລ້ວເຫັນລາວກະຊ່ວຍລາວແນ່ຄົນລະເລັກລະນ້ອຍ

ຂໍ້ມູນຈາກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button