ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກທຳດີໄດ້ ເດັກທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແຕ່ຂາດໂອກາດ

ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກທຳດີໄດ້ ເລືອກທີ່ຢູ່ໄດ້ ເດັກນັກຮຽນນີ້ຂາດໂອກາດ (ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມສຸດ)

ແຕ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍ ຖ້າໄດ້ໂອກາດດີໆຄືເດັກຄົນອື່ນອາດຈະກະໂດດກ້າວໄປສູງໄດ້, ຄວາມຝ່າຍຝັນຂອງເດັກຄົນນີ້ແມ່ນາກຈະເປັນແພດໝໍ ເພື່ອມາດູແລພໍ່,ແມ່ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ບໍ່ມີໂອກາດຄືຄົນອື່ນ.

_

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *