Lao News

ໄຟໄຫມ້ລົດເກັງໄຟຟ້າມີຄຣິບຢູ່ລຸ່ມສຸດ

ໄຟໄຫມ້ລົດໄຟຟ້າ. ໄຟໄຫມ້ລົດເກັງໄຟຟ້າ

_

ໃນວັນທີ 15.6.2022 ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ຢູ່ທາງເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເສຍຫາຍຫມົດຄັນ.

ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ຂັບຂີ່ໂດຍຜູ້ຍິງ ເອົາຕົວອອກຈາກລົດຢ່າງປອດໄພ.

ຄຣິບ1

ຄຣິບ2:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button