ນ້ຳມັນປັນໃຈ”ບ່າວວິນຄົນຫຼໍ ແຈກນ້ຳມັນຝຣິ

ນ້ຳມັນປັນໃຈ “ບ່າວວິນຄົນຫຼໍ ແຈກນ້ຳມັນຝຣິ” (ມີຄຣິບຢູ່ລຸ່ມສຸດ)

_

ວັນທີ 16/6/2022 ບ່າວວິນຄົົນຫຼໍ ແລະ ພ້ອມຄົນງານຂອງເພີ່ນໄດ້ໄປແຈກນ້ຳມັນຝຣິຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນສ້າງກະແສ ແຕ່ແມ່ນການຮູ້ຈາກແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ

ນ້ຳມັນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍເປັນນ້ຳໃຈທີ່ມາຫາສານ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນໄລຍະວິກິດນີ້ແລ້ວ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *