Lao News

ວັນທີ16/06/2022ໄດ້ມີຈີນລັດລົດເຮັດເປັນເຈົ້າຫນ້າທີບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງ ມັນຄືມາເກັງກວ່າຕຳຫລວດແທ້.ມີຄຣິບ

ວັນທີ16/06/2022ໄດ້ມີຄົນຈີນລັດລົດເຮັດເປັນເຈົ້າຫນ້າທີບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງ ມັນຄືມາເກັງກວ່າຕຳຫລວດແທ້.(ເບິ່ງຄຣິບຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດ)

_

ນີ້ແມ່ນປະເທດລາວ ຫຼື ປະເທດຈີນ ຫຼື ບ້ານປ່າ ເມືອງເຖື່ອນ ທີ່ບໍລິສັດ ຈົ່ງທຽນ ລຸ່ບເຢ ( ເກັບຊື້ຢາງພາລາ ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ) ໄດ້ໃຊ້ສິດແບບນີ້ ມັນຖືກບໍ່?

ດີແຕ່ມີລົດການນຳມາແຕ່ຫວຽດ ຈຶ່ງໄດ້ໄປ ເບິ່ງເອົາເດີເຂົາມີສິດຫຍັງມາຂັດຂວາງການສັນຈອນ ຂອງຂະບວນຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ຈະເອົາຢາງພາລາຂອງສ່ວນຕົວໄປຂາຍ ຂ້ອຍລະອາຍແທ່ນບ້ານເມືອງເຮົາເດ່😭😩😭

ເບີ່ງຄລິບ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button