⚡⚡Rip ຟ້າຜ່າຄົນຕາ ຍຄາທີ່ ອຸທາຫອນເຕືອນໃຈຜົນຮ້າຍຂອງຟ້າຜ່າ ⚡️🌧

⚡⚡Rip ຟ້າຜ່າຄົນຕາຍຄາທີ່
ອຸທາຫອນເຕືອນໃຈຜົນຮ້າຍຂອງຟ້າຜ່າ ⚡️🌧

ເຕືອນ ສະຕິ ທຸກຄົນຢາມນີ້ເປັນຢາມຝົນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ ຟ້າຜ່າ ເສຍຊີວິດ ສູນເສຍເສົາຫລັກຄອບຄົວ

ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເລາະຕຶກປ່າ ຢູ່ແຄັມໜອງໃນຂະນະນັ້ນ ເກີດມີຟ້າມືດ ມີຟ້າຮ້ອງຕຶ້ງ ດັງສະນັ່ນເວຫາ ທັນໃດນັ້ນແສງມາບເຫຼື້ອມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນຖືກຟ້າຜ່າ ລົ້ມກັບທີ່ ເສຍຊີວິດ


ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ມີສະຕິ ເວລາຝົນຕົກ ຢຸດ ຫລິ້ນໂທລະສັບ .ບໍ່ໄປບ່ອນປ່ຽວ .ແລະ ໃຫ້ ຫາບ່ອນຫລົບ ເພາະ ຟ້າຝົນປະຈຸບັນນີ້ ເລື່ອງຟ້າຜ່າ ນີ້ມັນແຮງຫລາຍ ໃນຍຸກນີ້ ຍາມນີ້

ເຫດການນີ້ ເກີດຂື້ນ ໃນວັນ 10/05/2021

ບ້ານ ດົງໃຕ້ ເມືອງ ທ່າແຂກ ຂ. ຄຳມ່ວນແດນງາມ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ 😢

ທີ່ມາ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=130518735789680&id=100064946620740

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *