ຕຳລຫວດ ທະຫານ ຫນວ່ຍສະເພາະກິດມາຊ່ວຍ່ຄົນລາວຢູ່ສາມຫຼຽມແດ່ (ມີຄຣິບຢູ່ລຸ່ມສຸດ)

ຕຳລຫວດ ທະຫານ ຫນວ່ຍສະເພາະກິດມາຊ່ວຍ່ຄົນລາວແດ່

ຖືກຄົນຈີນຕີ ຍ້ອນເຮັດວງກຕອບເເຊັດບໍ່ໄດ້ ລັກຫນີແຕ່ບໍ່ຫລອດ ຖືກ ລປພ ຈັບໄດ້ ກະເລີຍຕີ

_

ອີກຜູ້ຫນືງ ລປພ ພະມ້າ ຕີຈົນຍ່າງບໍ່ໄດ້ ຈົນໄດ້ລາກຂື້ນລົດໄປທາງໃດກະບໍ່ຮູ້ ຍູ່ຕຶກຊິນວານຕາຕືກໃຫມ່ຕຶກຫມໍ່ດາ້ນ😭😭

ທີ່ມາ

ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມນີ້

ຄຮິບຖືກລຶບອອກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *