Lao News

ສົດຮ້ອນໆ ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮເກີດເຫດປົ້ນເງີນຢູ່ໃນຄາສິໂນ ແລ້ວໄລ່ໄປຍິ່ງກັນເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນໄ,

ສົດຮ້ອນໆ ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮເກີດເຫດປົ້ນເງີນຢູ່ໃນຄາສິໂນ ແລ້ວໄລ່ໄປຍິ່ງກັນຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ນ້ຳເກິ່ງໃຫມ່

_

ເຮັດໃຫ້ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະເສຍຊີວິດຈຳນວນຫນຶງ #ແຈ້ງມາເບື້ອງຕົ້ນ

_

#ລາຍລະອຽດແຈ້ງຕາມຫລັງພາບຂ່າວແລະທີມາ

#ຊຸມຊົນຄົນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button