ເຕືອນສະຕິ! ໃຈຈະຂາດນຳ! ປ່ອຍໃຫ້ໝາກັດເດັກນ້ອຍຈົນເສຍຊິວິດ.ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນເຮັດຫຍັງໝາບໍ່ໄດ້(ເປິດເບິ່ງຄຣິບ)

ກັ້ນໃຈນຳ! ໝາກັດເດັກນ້ອຍຈົນເສຍຊີວິດ, ຜູ້ໃຫຍ່ຈົນໝົດທາງຊ່ວຍເດັກ (ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມສຸດ)

ເດັກນຸ່ງຊຸດເສື້ອຂາວຖືກໝາກັດຈົນເສຍຊີວິດ.

_

_ຄົນບັກຫຼາຍໆແຕ່ຊ່ວຍເດັກບໍ່ໄດ້

ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *