Lao News

ພິທີມອບເງີນໃຫ້ຄູອາສາ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລັດຖາກອນ(ມີຄຣິບ)

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມສຸດ

ພິທີມອບເງີນໃຫ້ຄູອາສາ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລັດຖາກອນ.

ພີທີມອບຮັບເງີນຊ່ອຍເຫລືອຄູຈິດອາສາຈໍານວນເງີນ 8 200 000ກິບ(ແປດລ້ານສອງແສນກີ)

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button