ປະຊາຊົນຈົ່ມກັນວ່າ ສະຖານີລົດໄຟ ບໍ່ຮອດໂມງລົດໄຟມາ ເພີ່ນບໍ່ເປີດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນອາຄານສະຖານນີ ປ/ຊ ຝາກມາຖາມ

ບໍ່ຮອດໂມງລົດໄຟມາ ເພີ່ນບໍ່ເປີດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນອາຄານສະຖານນີ.

ຖ້າຟົນຕົກມາກະເປັນແບບນີ້ລະ,

ຕັ່ງນັ່ງນອກກະບໍ່ມີ, ຫ້ອງນ້ຳນອກກະບໍ່ມີ ແລ້ວຍັງໃຫ້ໄປລໍ່ຖ້າເປັນຊົ່ວໂມງຢູ່ນອກ

ໃນກໍລະນີ ເຈັບທ້ອງຖ່າຍຫນັກ ຖ່າຍເບົາ ມາກະທັນຫັນມາລະ.

..ຕົວໄຜຕົວມັນເດີແບບນີ້..😆😆(((🤔ຖ້າແກ້ໄຂຈຸດນີ້ໄດ້ຄືຈະດີຫລາຍ..

ອັນນີ້ປານໄປຂໍເຜິ່ງສາຍຄາເຮືອນເພິ່ນ ຕາອີຕົນຜູ້ໂດຍສານ…!!)))

ເບິ່ງຄຣິບລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *