ຖ້າຢາກເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອໝັ້ນແມ່ນຕ້ອງເວົ້າໄດ້ທຳຈິງຄືປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາ

ຖ້າຢາກເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອໝັ້ນແມ່ນຕ້ອງເວົ້າໄດ້ທຳຈິງ.

ບໍ່ແມ່ນມານັ່ງເວົ້າແຕ່ປາກແວບໆຢູ່ຫັ້ນ,ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້,ມີແຕ່ສໍ້ໂກງແຕ່ຂອງລັດ,ຕິດຫນີ້ຈາກຕ່າງປະເທດມາໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຊຳລະ.

ເບິ່ງບົດຮຽນຈາກຈີນ ເລື່ອງປາບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຕ້ອງເດັດຂາດ

ມາດຕະການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລັດວິສະຫະກິດຂອງຈີນເສຍຫາຍ, ຈີນສັ່ງປະຫານຊີວິດທ່ານ ໄຫຼສ່ຽວມິນ ອະດີດປະທານບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຈີນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫລວງ ມູນຄ່າເສຍຫາຍເກືອບ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,​ ເຮັດໃຫ້ລັດ, ປະເທດແລະບໍລິສັດເສຍຫາຍ,ເປັນພາລະໃຫ້ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ

(ພັກຄອມມູນິດຈີນວ່າ ເວົ້າແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ 100% ບໍ່ດັ່ງນັນປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ,​ເຊື່ອມສັດທາ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *