Lao News

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ: ຢ່າເບິ່ງຄົນທີ່ພາຍນອກ ຄືດັ່ງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກເປັນປະຈຳ

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ: ຢ່າເບິ່ງຄົນທີ່ພາຍນອກ ຄືດັ່ງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕິ໋ກຕ໋ອກ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກເປັນປະຈຳ. (ເບິ່ງຄຣິບຢູ່ໃຕ້ສຸດ)

_

ຄລິບນີ້ ລາວເຫັນຄົນເອົາເສືອໄຟມາຂາຍແລ້ວຂໍຊື້ຕໍ່ເພື່ອມາປ່ອຍກັບຄືນສູ່ທຳມະຊາດ.

ຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມດີ ແລະໃຈບຸນຂອງລາວ.

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button