Lao News

ຈັບໂຈນເປັນຄົນຈີນທຸບແວ່ນ. ມີຄຣິບຢູ່ໃຕ້ສຸດ

ຈັບໂຈນຕ່າງຊາດທຸບແວ່ນ. ມີຄຣິບຢູ່ໃຕ້ສຸດ

ໃນຄືນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2022 ປະຊາຊົນ ບ້ານປາກທ້າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໄດ້ຊ່ວຍກັນຈັບໂຈນ ຄົນຕ່າງຊາດທຸບແວ່ນລົດ ເພື່ອລັກຊັບ ໄດ້ 1 ຄົນ ແລະ ຫລົບຫນີ 1 ຄົນ.

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້

ລາຍລະອຽດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງເພີ່ມເຕີມພາຍຫຼັງການສຶບສວນສຶບສວນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button