ດ່ວນໆ! ຮີບໄປສະໝັກໂຮງຮຽນເອັສໂອເອັສ (SOS) ຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມຕ້ອງການຂະນັກງານ 2 ຕໍາແຫນງ

ໂຮງຮຽນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ (SOS) ຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມຕ້ອງການຂະນັກງານ 2 ຕໍາແຫນງ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານລ້ຽງດູເດັກ (ນຳສາວ) 2 ຕໍາແໜ່ງ

# ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກມີຄື:

– ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນຂຶ້ນໄປ ( ສື່ສານພາສາວລາວໄດ້ຢ່າງດີ )

– ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

– ມີຄວາມເສຍສະລະສູງ

– ຊື່ສັດ ແລະ ມັກໃນການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ.

❖ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

– ເປັນຜູ້ຊ່ວຍແມ່ລ້ຽງ ເອັສ ໂອ ເອັສ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ແບ່ງເບົາພາລະໃນເວລາແມ່ລ້ຽງລາພັກ.

– ລົງເລີກວຽກງານການດູແລເດັກທຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ບ້.

– ເຄົາລົບສາຍຜູກພັນທາງດ້ານຈິດໃຈລະຫວ່າງ ແມ່ລ້ຽງ ເອັສ ໂອ ເອັດ ແລະ ເດັກທຸກຄົນ.

– ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດແຜນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບແມ່ ແລະ ໜ່ວຍງານຜູ້ສຶກສາອົບຮົມເດັກ,

– ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ໃຫ້ແກ່ເດັກ.

– ເວລາປະຈໍາຢູ່ເຮືອນນຳສາວ ຮັບຜິດຊອບແຕ່ງກິນໃຫ້ພະນັກງານ, ແຂກມາຢ້ຽງຢາມ.

– ເບິ່ງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມສະອາດເຮືອນຮັບແຂກ.

• ເອກະສານປະກອບສະໝັກງານ

– ໃບຢັ້ງຢືນຈົບການສຶກສາ

– ສໍາມະໂນໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳ

– ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

– ໃບແຈ້ງໂທດ

– ໃບຜ່ານງານຖ້າມີ

– ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເຂັມຂຶ້ນໄປ.

ສົນໃຈສາມາດຍື່ນແບບຟອມສະມັກໄດ້ ທີ່ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ຫຼວງພະບາງ ( ຖະໜົນຕາດກວາງຊີ ຂື້ນກັບບ້ານປົ່ງຫວ້ານ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ຕິດຕໍ່ : 020 55571755, 55162644, 0305031798 ໃນໂມງລັດຖະການ.

ປິດຮັບສະມັກວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022 )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *