Lao News

ລະວັງລິ້ງອັນຕະລາຍ! ກົດເຂົ້າໄປແລ້ວອາດຖືກແຮັກຂໍ້ມູນ.

ລະວັງລິ້ງອັນຕະລາຍ! ກົດເຂົ້າໄປແລ້ວອາດຖືກແຮັກຂໍ້ມູນ.

ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ S’soukthavy Seezonxai ໄດ້ອອກມາເຕືອນກ່ຽວກັບການແຮັກເຟສ ແຮັກເອົາຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ

ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວມີຢູ່ວ່າ ມີຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງສົ່ງມາຫາເອົາ ” ຄິດວ່າແມ່ນເຈົ້າໃນວີດີໂອ😂 https://….” ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກົດເຂົ້າ, ແຕ່ຍາມເຮົາກົດຈະສ່ຽງຖືກເອົາຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ, ລະຫັດຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງບັນຊີທະນາຄານ

ທາງທີ່ດີແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີລະບົບປ້ອງກັນສອງຊ້ນ ແງະ ກວດເບິ່ງວ່າມີອຸປະກອນໃດທິ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພະຍາຍາມເຂົ້າບັນຊີເຮົາຫຼືບໍ່ ເພາະຖ້າມິແປວ່າເຮົາຖືກແຮັກຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວນປ່ຽນລະຫັດທັນທີ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/3yMSlwN

InsideLaos

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button