ອາສາຢູ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນແລ້ວຂໍລາໄປເດີນທາງໃໝ່

ໃນການລໍຄອຍໂກຕາລັດຖະກອນ 10 ປີ ຢູ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວຂໍລາໄປເດີນທາງໃໝ່,

ຂໍຂອບໃຈນຳຫົວໜ້າພະແນກແລະຄະນະພ້ອມຫົວໜ້າຂະແໜງຕະຫຼອດຮອດອ້າຍນ້ອງວິຊາການທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຮ່ວມງານນຳກັນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນຳທາງພະແນກທີໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງໃໜ່,

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະໃຫ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ການງານທຸກປະການ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *