ດ່ວນໆ ມ່າງເຮືອນຜູ້ທີເຊືອສາສະນາ ເຢຊູ

ມ່າງເຮືອນຜູ້ທີເຊືອສາສະນາ ເຢຊູ ບ້ານທົ່ງໃໝ່ ເມືອງທ່າເເຕງ ເເຂວງເຊກອງ .

ຕາອີຕົນແມ່ຮ່າງລູກ1ຖືກທຳລາຍຮ່າງກາຍຕົບຕີຈົນນ້າບວມ.ທ່າງບ້ານເຂົາບໍຍອມຮັບ..

..

ວອນຈາກຂັນເຖິງລົງມາແກ້ໄຂຕອນນີກະທິດໜຶ່ງແລ້ວຍັງບໍໄດ້ລົງແກ້ໄຂ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *