ປ່ະກາດຫາ.ນາງ ໂລມາ ແກ້ວນິມິດ.ຢູ່ແຂວງເຊກອງ.ເມືອງລະມາມ.ບ້ານ ແກ້ງຫລວງ.

ປ່ະກາດຫາ.ນາງ ໂລມາ ແກ້ວນິມິດ.ຢູ່ແຂວງເຊກອງ.ເມືອງລະມາມ.ບ້ານ ແກ້ງຫລວງ.

(ແລະອາໄສຢູ່ທີ່ປາກເຊນຳ) ນັກຕົ້ມຕຸ໋ນທີ່ມາໃນຮູບແບບດຽວກັບເຈ້ທິບທີ່ກຳລັງໂດ່ງດັງຢູ່ດວຽນີ້.ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນແມ່ຫວຍແລະຮັບເງິນຝາກ.

ແລ້ວຕອນນີ້ນາງໄດ້ຫລົບຫນີ້.ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້.ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເດືອດຮ້ອນ.ແລ້ວປັດຈຸບັນນາງຫຍັງຕັ້ງເຟດໃຫມ່ໄປເລື້ອຍໆເລາະຫລີ້ນຫວຍເອົາມື້ຕົ້ນ.

ຖ້າໃຜ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫລືພົບເຫັນາງ.ກະລຸນາແຈ້ງ.ຈະສຳມະນາບຸນຄຸນ.ຂໍຂອບໃຈ.ຂໍອະນຸຍາດແທັກ.

..

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *