ພີ່ນ້ອງເມືອງເຟືອງ ລະວັງນໍ້າຖ້ວມ.

ພີ່ນ້ອງເມືອງເຟືອງ ລະວັງນໍ້າຖ້ວມ.

ໃນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2022 ສືບເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ສະພາບ ສາຍນໍ້າ ເຂດ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເພີ່ມລະດັບຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍ.

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພຊ່ຄ້າຊາວຄ້າທີ່ມີເຮືອນ ແລະ ຮ້ານເຮືອນແພ ແຄມນໍ້າຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *