ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,

ຊຶ້ງໃນນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງນ້ອງທີ່ອາສາມາໄດ້ 10 ປີ,

ບໍມີວີແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸລັດຖະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງລາ,ໃນນາມໂຮງຮຽນຂໍເປັນກຳລັງໃຈ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສ່ຳນີ້ລະ,ຈົ່ງນຳໃຊ້ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກັບຄອບຄົວເດີນ້ອງ ສູ້,ສູ້,ສູ້.

ໝາຍເຫດ: ອັນແມ່ນເລື່ອງຈິງເດີບໍໄດ້ສ້າງກະແສ,ຄອບຄົວລາວທຸກຍາກແທ້ໆໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງລາວແມ່ນບໍຂໍຫຍັງຫຼາຍຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ກ່ຽວສະເໜີຂໍສັງກະສີເພື່ອມຸງເຮືອນໃຫ້ລູກ,ໃຫ້ເມຍຢູ່ຕາມຄວາມສາມາດ 1ແຜ່ນ2ກະຍັງດີ,ທ່ານໃດທີ່ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດເບິ່ງທີ່ຢູ່ຕາມເອກະສານໄດ້ເດີ.

(ຂໍຂອບໃຈ).

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *