#ຂ່າວລ່າສຸດ!! ເພຈແອດມິນ ເຈ້ທິບ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ.

#ຂ່າວລ່າສຸດ!!
ເພຈແອດມິນ ເຈ້ທິບ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ຫລັງຈາກງຽບຫາຍໄປດົນ.

#ໂດຍເນື້ອໃນໂພສດັ່ງກ່າວໄດ້ແຈ້ງວ່າ:
>>ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວ ຂອງເຈ້ທິບ ໄດ້ເຂົ້າພົບພັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອຍິນຍອມຮັບໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍທຸກທ່ານແລ້ວ.

ແລະ ຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການປັ່ນຂ່າວຫຍັງເພີ່ມເຕີມ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະ

ຂໍເວລາໃຫ້ທາງເຮົາໄດ້ເຄຍຊັບສິນເພື່ອມາທົດແທນໂດຍ ຈະເລັ່ງດຳເນີນການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.<<

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *