Lao News

ປະຊາຊົນເຂົ້າຢຶດເຮືອນປະທານນາທິບໍດີ

ປະຊາຊົນເຂົ້າຢຶດເຮືອນປະທານນາທິບໍດີ ສີລັງກາ ຫລັງຈາກບໍລິຫານປະເທດລົ້ມເຫລວໃນຮອບຫລາຍປີ.

ຈົນເຮັດໃຫ້ປະເທດລົ້ມລະລາຍ. ນີ້ຄົງເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫລາຍປະເທດ.

ຊົມຄຼິບ.

ເຮືອນປະທານນາທິບໍດີ ສີລັງກາ ປະຊາຊົນເຂົ້າຍຶດຫລັງບໍລິຫານປະເທດລົ້ມເຫລວໃນຮອບຫລາຍປີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button