Lao News

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລັ່ງຊອກຫາ ເຈ້ທິບ! ສໍ້ໂກງເງິນມີຜູ້ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລັ່ງຊອກຫາ ເຈ້ທິບ! ສໍ້ໂກງເງິນມີຜູ້ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ.

Lao Security News ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການກວດສອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຈ້ທິບ ໄດ້ເດີນທາງອອກນອກປະເທດໄປຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ໂດຍເດີນທາງຜ່ານດ່ານ ຕມ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາລັງເລັ່ງຕິດຕາມຕົວມາດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍນາງ ພອນທິບ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ເຈ້ທິບ ອາຍຸພຽງ 30 ປີ ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາລັງຕ້ອງການຕົວມາດໍາເນີນຄະດີ ເພາະສໍ້ໂກງເງິນຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ ຫອບເງິນຈໍານວນມະຫາສານໜີອອກນອກປະເທດ ແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2022.

ຜູ້ເສຍຫາຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຖະຍອຍເຂົ້າມາແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະມີຜູ້ເສຍຫາຍຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາແຈ້ງຄວາມຕື່ມອີກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/3yAWNx1

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button